5 người đang online
°

Thuận Nam xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2022

Đăng ngày 17 - 02 - 2022
Lượt xem: 35
100%

 

          Xác định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Thuận Nam tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp và đạt kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

          Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, UBND huyện Thuận Nam đã xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện, trong đó có Kế hoạch xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2022 với chỉ tiêu có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, cần huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường bảo đảm các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đối với trường đạt chuẩn quốc gia. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, chất lượng giảng dạy nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới tại trường học trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Tin liên quan

Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong “Tháng hành động an toàn thực...(19/05/2022 4:54 CH)

Trường tiểu học Hiếu Thiện tổ chức hội thi kể chuyện theo sách thiếu nhi năm 2022(18/05/2022 5:53 CH)

Thuận Nam ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn 02 xã Cà Ná và Phước Diêm(11/05/2022 1:26 CH)

Thuận Nam tổ chức Hội nghị tư vấn hướng nghiệp cho học sinh năm học 2021-2022(29/04/2022 3:00 CH)

TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN TẠI TRƯỜNG THCS, THPT ĐẶNG CHÍ THANH(17/03/2022 6:07 CH)

Tin mới nhất

Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong “Tháng hành động an toàn thực...(19/05/2022 4:54 CH)

Trường tiểu học Hiếu Thiện tổ chức hội thi kể chuyện theo sách thiếu nhi năm 2022(18/05/2022 5:53 CH)

Thuận Nam ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn 02 xã Cà Ná và Phước Diêm(11/05/2022 1:26 CH)

Thuận Nam tổ chức Hội nghị tư vấn hướng nghiệp cho học sinh năm học 2021-2022(29/04/2022 3:00 CH)

TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN TẠI TRƯỜNG THCS, THPT ĐẶNG CHÍ THANH(17/03/2022 6:07 CH)