244 người đang online
°

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thuận Nam họp triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
Lượt xem: 62
100%

Chiều ngày 23/8/2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thuận Nam tổ chức họp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện vận động hiến máu tình nguyện huyện trong thời gian qua; đồng thời đánh giá, phân tích thuận lợi, khó khăn, các giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện huyện, Chủ trì cuộc họp.

 

            Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện xác định công tác truyền thông, vận động hiến máu tình nguyện là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nên đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức và nội dung, về mục đích, ý nghĩa, tính nhân đạo của việc hiến máu tình nguyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi và lồng ghép tuyên tuyền thông qua hoạt động của các đoàn thể quần chúng, từ đó nâng cao được nhận thức và khơi dậy tính nhân văn của người dân trong việc hiến máu tình nguyện. Với các thông điệp như: Hiến máu tình nguyện là nghĩa vụ của mỗi người đối với cộng đồng, chỉ có toàn xã hội cùng tham gia hiến máu thì chương trình máu quốc gia mới đáp ứng nhu cầu máu cho việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của cộng động…Thường xuyên và tích cực hưởng ứng các chiến dịch như: “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”, “Ngày tôn vinh những người hiến máu tình nguyện 14/6”, “Hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc”, “Chiến dịch Vận động HMTN dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng”;“ những giọt máu hồng hè”… Qua đó đã tổ chức được 13 đợt hiến máu tình nguyện, với 357 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, qua xét nghiệm sàng lọc đã hiến được 299 đơn vị máu, đạt 62% kế hoạch...

            Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động hiến máu tình nguyện đến từng xã, với nhiều hình thức như phát tài liệu, tờ rơi, tổ chức tọa đàm, kết hợp xem phim ảnh về hoạt động hiến máu tình nguyện…. Tổ chức tập huấn về công tác vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bổ sung Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện từ huyện đến cơ sở, gắn cuộc vận động hiến máu tình nguyện với phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức tổng kết khen thưởng, động viên kịp thời những người làm tốt công tác hiến máu tình nguyện. Phấn đấu vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, tình nguyện viên, người lao động và nhân dân từ cấp huyện đến cấp xã tham hiến máu tình nguyện đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

 

 

Tin liên quan

BÍ THƯ HUYỆN ỦY DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 (05/09/2023 4:28 CH)

Thuận Nam tổ chức Hội nghị tư vấn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động lần thứ 2 năm 2023(31/08/2023 3:59 CH)

Đoàn thanh niên tổ chức Chương trình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2023.(23/08/2023 8:44 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028(20/04/2023 5:19 CH)

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN THUẬN NAM TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH(17/03/2023 4:25 CH)

Tin mới nhất

BÍ THƯ HUYỆN ỦY DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023-2024 (05/09/2023 4:28 CH)

Thuận Nam tổ chức Hội nghị tư vấn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động lần thứ 2 năm 2023(31/08/2023 3:59 CH)

Đoàn thanh niên tổ chức Chương trình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2023.(23/08/2023 8:44 CH)

Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028(20/04/2023 5:19 CH)

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN THUẬN NAM TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH(17/03/2023 4:25 CH)