40 người đang online
°

UBND xã Phước Dinh thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử phạt 36 trường hợp vi phạm

Đăng ngày 06 - 10 - 2022
Lượt xem: 213
100%

 

       Thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh đã kiểm tra và tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 36 trường hợp, trong số đó 33 trường hợp đã chấp hành với tổng số tiền phạt là 61.648.000 đồng. Cụ thể: lĩnh vực đất đai 10 trường hợp với số tiền phạt 37.500.000 đồng; lĩnh vực an ninh trật tự 03 trường hợp với số tiền phạt 7.000.000 đồng; lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 23 trường hợp với số tiền phạt là 17.148.000 đồng.

       Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh sẽ tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn xã; triển khai áp dụng cập nhật kịp thời các văn bản quy định mới, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về vi phạm hành chính, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong quá trình quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thực hiện tốt công tác phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có yêu cầu của lãnh đạo cơ quan theo đúng quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của lĩnh vực mình quản lý theo đúng quy định nhằm đảm bảo đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật trên địa bàn xã.

 

Tin liên quan

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)