27 người đang online
°

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh huyện triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày 06 - 10 - 2022
Lượt xem: 212
100%

 

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thuận Nam có bước phát trin, song trên một số lĩnh vực chưa thật sự vững chắc; thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường, tình hình an ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp khó lường. Song, được sự quan tâm, ch đạo sâu sát của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hp có hiệu quả giữa các Ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, nên công tác Giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) năm 2022 của huyện đã đạt được những kết quả thiết thực. Theo đó, trong năm 2022, Hội đồng giáo dục QPAN huyện đã tham mưu, giới thiệu cán bộ đối tượng 2, 3 tham gia đầy đủ các lp bồi dưỡng kiến thức QPAN do Tỉnh và Quân khu tổ chức; Chỉ đạo t chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QPAN cho các đối tượng trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu, quân số theo kế hoạch đề ra. Đến nay, đối tượng 4 cấp huyện bồi dưỡng đạt 70%, đối tượng 4 cấp xã đạt 100%; Chỉ đạo, phối hp với các ngành chức năng t chức tuyên truyền, ph biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QPAN đến mọi tầng lp Nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc gặp mặt, giao lưu trên hệ thống thông tin và Đài truyền thanh huyện. Từ đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đng viên và mọi tng lp Nhân dân trong huyện v lĩnh vực quc phòng, an ninh trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Hội đng Giáo dục QPAN huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị t chức tuyên truyền sâu rộng về truyền thống nhân kỷ niệm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) với nhiều nội dung hình thức thiết thực, b ích.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, Hội đồng giáo dục QPAN huyện Thuận Nam sẽ tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục QPAN trên địa bàn huyện trong năm 2023, cụ thể: Tiếp tục tham mưu tổ chức quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 01/11/2007 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục QPAN trong tình hình mới; Luật Giáo dục QPAN; các văn bản, hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục QPAN và công tác Giáo dục QPAN của Bộ Quốc phòng, của Quân khu, của Tỉnh; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Luật Giáo dục QPAN và các vàn bản thi hành Luật Giáo dục QPAN cho cán bộ và các tầng lớp Nhân dân; Giới thiệu cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dường kiến thức QPAN do cấp trên tổ chức; Tiếp tục khảo sát, rà soát thống kê các đối tượng 2, 3, 4 để cử đi tham gia lp Bồi dưỡng kiến thức QPAN do cấp trên tổ chức, đồng thời tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng GDQPAN huyện mở lớp cho đối tượng 4 (cấp huyện và xã); Chỉ đạo, hướng dẫn trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh, Trường Đặng Chí Thanh tổ chức thực hiện môn học Giáo dục QPAN cho 100% học sinh trên địa bàn; Chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an các cấp phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, Giáo dục QPAN trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân trong nhiệm vụ bảo vệ T quốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

 

Tin liên quan

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)