38 người đang online
°

Công an huyện Thuận Nam triển khai Kế hoạch xây dựng thí điểm Mô hình Cải cách hành chính tại Công an cấp xã

Đăng ngày 26 - 10 - 2022
Lượt xem: 276
100%

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) và tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở cơ quan Công an với tinh thần vì Nhân dân phục vụ. Ngày 18/10/2022, Công an huyện Thuận Nam đã triển khai Kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình "Cải cách hành chính tại Công an cấp xã" trên địa bàn huyện.

 

      Qua công tác khảo sát, rà soát về tiêu chí số lượng cán bộ chiến sĩ, cơ sở vật chất, nơi làm việc; Công an huyện đã lựa chọn Công an xã Phước Dinh để triển khai thí điểm Mô hình cải cách hành chính tại Công an cấp xã trên địa bàn huyện Thuận Nam. Mô hình được xây dựng bao gồm 10 tiêu chí; Lộ trình xây dựng mô hình chia làm 4 bước, mỗi bước có gian đoạn thực hiện và thời gian cụ thể. Sau khi hoàn tất các bước, Công an huyện sẽ tiến hành thẩm định, chấm điểm kết quả mô hình và sau đó là phần đánh giá, thẩm định lại của Công an tỉnh. Nếu đạt sẽ tổ chức công nhận, công b kết quả thm định và dự kiến ra mt mô hình trong tháng 5/2023.

 

      Xây dng thí điểm Mô hình cải cách hành chính tại Công an xã Phước Dinh được lựa chọn đ đánh giá, rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng 100% Công an cp xã trên địa bàn huyện Thuận Nam. Mô hình cải cách hình chính tại Công an cấp xã chính là xây dựng “BỘ PHẬN MỘT CỬA” của Công an cấp xã nhằm xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trọng tình hình mới.

Tin liên quan

Hưởng ứng “Tuần lễ giao dịch sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận”(09/06/2023 10:59 SA)

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Tin mới nhất

Hưởng ứng “Tuần lễ giao dịch sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận”(09/06/2023 10:59 SA)

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)