83 người đang online
°

Thuận Nam phát động phong trào thi đua tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Đăng ngày 20 - 10 - 2022
Lượt xem: 128
100%

Nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, ban ngành, vai trò vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển quân của huyện năm 2023. Ngày 18/10/2022, UBND huyện Thuận Nam ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND phát động phong trào thi đua tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

 

          Theo đó, nội dung thi đua là: tổ chức tuyên truyền, vận động trong toàn xã hội về Luật Nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, nhằm giúp cho thanh niên, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và hăng hái lên đường nhập ngũ; Thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình, đúng luật; đảm bảo 100% công dân chuẩn bị nhập ngũ đều có phiếu thâm nhập tuyển quân. Không có trường hợp khiếu kiện trong tuyển quân; bảo đảm 100% chỉ tiêu theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2023; có phương pháp tuyển quân tốt, thực hiện giao quân nhanh, gọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau giao quân; Tiêu chuẩn về tuổi đời, chính trị, đạo đức, sức khỏe và học vấn thực hiện theo Hướng dẫn của Ban CHQS huyện về việc triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Chú trọng tuyển chọn số thanh niên nhập ngũ đạt tiêu chí “3 trong 1”ảng viên; tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung cấp; công chức, viên chức); thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, có biện pháp giúp đỡ đối với các gia đình có con, em nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên để con, em an tâm hoàn thành nhiệm vụ...

          Qua thi đua nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy phong trào thi đua tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 rộng khắp, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân địa phương, thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Tin liên quan

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Thông báo về việc dừng tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình,...(28/02/2023 1:41 CH)

Thuận Nam tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (22/02/2023 1:11 CH)

Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng(10/11/2022 2:03 CH)

Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận và xử lý trên 200 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân(10/11/2022 1:46 CH)

Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(26/10/2022 3:05 CH)