15 người đang online
°

Thông báo số 39/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Diêm năm 2019

Đăng ngày 09 - 11 - 2021
Lượt xem: 127
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Danh mục tài liệu báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2022(06/05/2023 2:04 CH)

Danh mục tài liệu báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021(11/05/2022 8:40 SA)

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021(05/05/2022 10:06 SA)

Thông báo số 28/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Minh năm 2020(09/11/2021 9:23 CH)

Thông báo số 45/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Diêm năm 2020(09/11/2021 9:23 CH)