3 người đang online
°

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non; Giáo dục Tiểu học; Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 05 - 04 - 2021
Lượt xem: 8
100%

 

          Ngày 05/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục mầm non; Giáo dục Tiểu học; Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.

       
  Chi tết xem tại đây: Quyết định số 561/QĐ-UBND.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ...(18/11/2021 9:23 CH)

Quyết định số 1997/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đấu thầu,...(19/10/2021 9:22 CH)

Quyết định 1865/QĐ-UBND về Danh mục TTHC trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư theo phương...(26/09/2021 9:20 CH)

Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...(21/09/2021 9:20 CH)

Quyết định 1778/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay...(20/09/2021 9:20 CH)