0 người đang online
°

Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã

Đăng ngày 09 - 08 - 2018
Lượt xem: 26
100%

 

Quyết định ban hành kèm theo Danh mục TTHC lĩnh vực giáo dục đào tạo gồm 38 TTHC cấp huyện và 05 TTHC cấp xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 và Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 22/6/2017.

Tệp đính kèm:  (QDCT1316).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ...(18/11/2021 9:23 CH)

Quyết định số 1997/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đấu thầu,...(19/10/2021 9:22 CH)

Quyết định 1865/QĐ-UBND về Danh mục TTHC trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư theo phương...(26/09/2021 9:20 CH)

Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...(21/09/2021 9:20 CH)

Quyết định 1778/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay...(20/09/2021 9:20 CH)