3 người đang online
°

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 21 - 08 - 2018
Lượt xem: 19
100%

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận. </p>

 

Quyết định ban hành kèm theo Danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ gồm 08 TTHC cấp huyện

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 796/QĐ-UBND 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC trên lĩnh vực khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Tệp đính kèm: (QDCT1380).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ...(18/11/2021 9:23 CH)

Quyết định số 1997/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đấu thầu,...(19/10/2021 9:22 CH)

Quyết định 1865/QĐ-UBND về Danh mục TTHC trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư theo phương...(26/09/2021 9:20 CH)

Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...(21/09/2021 9:20 CH)

Quyết định 1778/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay...(20/09/2021 9:20 CH)