80 người đang online
°

Thuận Nam: Tổ chức tập huấn công tác soạn thảo văn bản năm 2016.

Đăng ngày 09 - 03 - 2016
Lượt xem: 34
100%

Sáng ngày 09/3/2016, đại diện Sở Tư pháp tập huấn cho các cán bộ công chức, viên chức các cơ quan huyện, xã trực tiếp làm công tác tham mưu soạn thảo văn bản, lưu trữ.

 


Toàn cảnh lớp Tập huấn

Tại buổi tập huấn, đại diện Sở Tư pháp đã hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 55/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2016.  Đồng thời hướng dẫn một số kỹ năng năng soạn thảo văn bản  như: Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; phông chữ, khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện Tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyển...(07/01/2019 2:37 SA)

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2016 của Văn phòng HĐND và UBND huyện.(01/01/2017 1:40 SA)

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2016 của Văn phòng HĐND và UBND huyện.(02/01/2016 1:40 SA)

UBND huyện Thuận Nam triển khai thực hiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn...(25/08/2015 12:47 SA)

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Hội nghị cán bộ công chức, viên chức tổng...(30/12/2013 11:56 CH)