82 người đang online
°

UBND huyện Thuận Nam triển khai thực hiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện.

Đăng ngày 25 - 08 - 2015
Lượt xem: 107
100%

Ngày 25/8/2015 UBND huyện Thuận Nam ban hành văn bản số 1076/UBND-TH về việc triển khai thực hiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện.

 

Nội dung văn bản như sau:

   Căn cứ Kế họach số 4646/KH-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động của cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2015;

   Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự tóan chi tiết “Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho Sở Y tế, UBND huyện Thuận Nam và huyện Ninh Hải”;

  Ngày 19/8/2015, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Tin học Tân Dân (đơn vị trúng thầu) phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho một số các Phòng chuyên môn thuộc huyện,

  Hiện nay phần mềm “Dịch vụ công mức độ 3” đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Thuận Nam (Mục “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 huyện Thuận Nam”- dành cho nhân dân và doanh nghiệp; mục “Dịch vụ công trực tuyến Bộ phận một cửa”- dành cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn). Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa của huyện đã bắt đầu khai thác phần mềm, đã có hồ sơ của  nhân dân, doanh nghiệp được tiếp nhận (bằng hình thức trực tiếp) và được xử lý theo quy trình trên hệ thống mạng máy tính. Để bảo đảm thực hiện thông suốt quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ công việc trên phần mềm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

    1. Kể từ ngày 01/9/2015, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 huyện Thuận Nam đối với các thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh; cấp giấy phép kinh doanh karaoke; cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá; cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu; cấp lại bản chính giấy khai sinh, được chính thức đi vào họat động trên Trang thông tin điện tử huyện Thuận Nam hoặc Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận.

    2. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện chỉ đạo bộ phận liên quan, công chức trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ công việc của người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện nghiêm túc việc áp dụng quy trình xử lý hồ sơ công việc trên phần mềm “Dịch vụ công mức độ 3” được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện, bảo đảm giải quyết công việc của nhân dân, doanh nghiệp đúng thời gian cam kết.

    Tài khoản truy cập phần mềm “Dịch vụ công trực tuyến Bộ phận một cửa” của các Phòng chuyên môn (cá nhân) gửi kèm theo văn bản này; mật khẩu mặc định các tài khoản: 123456 (các cá nhân thay đổi lại mật khẩu).

    Chú ý: Hàng tháng phần mềm sẽ tự động tổng hợp tiến độ thực hiện hồ sơ công việc tiếp nhận, thể hiện rõ ràng hồ sơ công việc giải quyết trước hẹn, đúng hẹn hoặc trễ hẹn; do vậy, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn khi hòan thành hồ sơ công việc tiếp nhận, nhắc nhỡ bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ phải kết thúc tiến trình xử lý trên mạng; nếu tiến trình chưa được kết thúc, đồng nghĩa phần mềm hiểu rằng công việc chưa hòan thành.

    Trong quá trình phối hợp thực hiện công việc nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh trực tiếp về bộ phận quản trị mạng máy tính của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện để được hướng dẫn hoặc tiếp thu, trao đổi với đơn vị cung cấp phần mềm để hướng dẫn khắc phục.

  3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã giúp thông tin, phổ biến đến nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý biết và tham gia các giao dịch gửi, xử lý hồ sơ công việc (theo danh mục đăng tải) trên môi trường mạng, nếu có nhu cầu. Mọi thông tin hướng dẫn về cách sử dụng, điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc huyện Thuận Nam được đăng tại mục “Dịch vụ công mức độ 3 Thuận Nam” trên website Thuận Nam.

   4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên kiểm tra, nhắc nhỡ Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa thực hiện tốt các quy trình tiếp nhận, phối hợp xử lý, trả hồ sơ hành chính của người dân và doanh nghiệp theo đúng yêu cầu đề ra. Báo cáo kết quả, tình hình thực hiện công việc trên hàng tháng (cùng với Báo cáo của Văn phòng); tổng hợp các tồn tại, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện, đề xuất hướng xử lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định./.

File văn bản đính kèm tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện Tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyển...(07/01/2019 2:37 SA)

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2016 của Văn phòng HĐND và UBND huyện.(01/01/2017 1:40 SA)

Thuận Nam: Tổ chức tập huấn công tác soạn thảo văn bản năm 2016.(09/03/2016 1:08 SA)

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2016 của Văn phòng HĐND và UBND huyện.(02/01/2016 1:40 SA)

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Hội nghị cán bộ công chức, viên chức tổng...(30/12/2013 11:56 CH)