3 người đang online
°
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 26/2021/TT-BTTTT
Ngày ban hành 31/12/2021
Trích yếu Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Loại văn bản Chỉ thị
Tài liệu đính kèm TT 26 -2021-BTTTT.PDF