8 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
771/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
336/QĐ-UBND 15/06/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 3 năm 2022
480/TB-PGDĐT 09/06/2022 Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam năm 2022
1177/QĐ-UBND 07/06/2022 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam năm 2022
739/TB-CAH 16/05/2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
203/TB-UBND 13/05/2022 Thông báo Danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch
148/KH-UBND 29/04/2022 Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Tư pháp
02/KL-UBND 28/04/2022 Kết luận thanh tra về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đối với thửa đất số 257, tờ bản đồ số 16, xã Phước Minh
481/QĐ-UBND 25/04/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
118/KH-UBND 05/04/2022 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam năm 2022
110/KH-UBND 31/03/2022 Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch
04/2022/QĐ-UBND 11/01/2022 Quyết định quy định việc rà soát , công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý , việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
26/2021/TT-BTTTT 31/12/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
01/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định về những điều Đảng viên không được làm
1 2 3 4 5 6