112 người đang online
°

Thuận Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trực thuộc huyện

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
Lượt xem: 47
100%

Sáng ngày 14/8/2023, Ban Tuyên giáo huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trực thuộc phòng giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện.

 

Tham gia lớp học đợt 1 có hơn 250 học viên, trong thời gian 3 ngày ( từ ngày 14/08 – 16/08/2023) các học viên sẽ được báo cáo viên hướng dẫn các chuyên đề gồm: Nội dung cốt lõi những điểm mới trong các Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) BCH trung ương Đảng khóa XIII; đánh giá của BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tình hình quốc tế, trong nước,trong tỉnh và trong huyện nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023; Các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh.

Qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn huyện nắm được các nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2023-2024, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

 

Tin liên quan

Thuận Nam triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 9/2023(31/08/2023 3:51 CH)

Thuận Nam tổ chức phát động và xây dựng mô hình điểm “Cộng đồng Hồi giáo Bà Ni tham gia bảo vệ...(31/08/2023 3:43 CH)

Huyện ủy Thuận Nam công bố Quyết định về công tác cán bộ(31/08/2023 3:30 CH)

Huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023(23/08/2023 8:17 CH)

UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Thuận Nam về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2023(11/08/2023 4:05 CH)

Tin mới nhất

Thuận Nam triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 9/2023(31/08/2023 3:51 CH)

Thuận Nam tổ chức phát động và xây dựng mô hình điểm “Cộng đồng Hồi giáo Bà Ni tham gia bảo vệ...(31/08/2023 3:43 CH)

Huyện ủy Thuận Nam công bố Quyết định về công tác cán bộ(31/08/2023 3:30 CH)

Huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023(23/08/2023 8:17 CH)

UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Thuận Nam về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2023(11/08/2023 4:05 CH)