595 người đang online
°

Ủy ban nhân dân xã Phước Nam thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần ổn định kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững tại địa phương

Đăng ngày 07 - 07 - 2023
Lượt xem: 89
100%

Xã Phước Nam là xã trung tâm huyện có 06 thôn với 3.338 hộ với 14.702 khẩu, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 2.854 hộ/13.020 khẩu chiếm 88,5% dân số toàn xã. Người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hộ nghèo và cận nghèo cuối năm 2022 là 604 hộ chiếm 18,09% số hộ toàn xã.

(UBND xã họp giao ban hàng tháng với NHCSXH huyện tại Điểm giao dịch xã)

 

Với mục tiêu thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội. Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các thành phần có liên quan thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn; chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo Hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi đến toàn dân nắm bắt để thực hiện; chỉ đạo các thôn trong việc rà soát, bổ sung danh sách hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn tín dụng chính sách để bình xét cho vay, việc phê duyệt danh sách đề nghị vay vốn theo quy định.

Tính đến ngày 30/6/2023 taị xã Phước Nam thực hiện quản lý cho vay  12 chương trình tín dụng chính sách như: Cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, NS&VSMT, Hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm, nhà ở xã hội ... tổng dư nợ các chương trình đạt 120.487 triệu đồng/4 hội ủy thác/39 tổ TK&VV/1.912  hộ vay vốn . Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 26.254 triệu đồng với 702 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, tăng so với đầu năm 13.917 triệu đồng đạt tỷ lệ 15,71%.  Đặc biệt thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, UBND xã phối hợp giải ngân  cho 28 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền 2.025 triệu đồng. Trong đó  mua 01 lượt hộ vay vốn xây dựng nhà ở xã hội  với số tiền 500 triệu đồng, cho vay 27 lao động với số tiền 1.525 triệu đồng để  đầu tư sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Tỷ lệ thu lãi 6 tháng đầu năm đạt 105,7% lãi tồn giảm 206,5 triệu đồng, lãi tồn toàn xã chỉ còn 58,5 triệu đồng. Đặc biệt chất lượng tín dụng chính sách tại xã duy trì ổn định, bền vững ngày một nâng cao là xã không có nợ quá hạn; nợ xấu chỉ còn 358 triệu đồng chiếm 0,35% chỉ bằng 2/3 bình quân toàn huyện, chất lượng tín dụng xã luôn duy trì loại tốt, 100% tổ TK&VV đều xếp loại tốt và khá. Số tiền huy động tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV đạt 5.178 triệu đồng tăng 852 triệu đồng chiếm 5,05%, với 1.912 hộ tham gia gửi, đạt tỷ lệ 100%.

Để đạt được các kết quả nêu trên chính quyền địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, ngay từ đầu năm giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng cho các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV và các thôn để triển khai thực hiện. Các hộ gia đình vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích đạt hiệu quả cao, một số hộ vay vốn bị thiệt hại rủi ro do nguyên nhân khách quan được UBND xã, các tổ chức Hội, thôn và Tổ TK&VV quan tâm, phân tích đánh giá, xử lý kịp thời theo quy định. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi mà hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã đã có vốn đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả  nguồn vốn tín dụng chính sách, ủy ban nhân dân xã Phước Nam phối hợp với NHCSXH huyện tập trung giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt là các chương trình tín dụng ưu đãi thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ;  đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn từ  NHCSXH; tổ chức các cuộc họp bình xét cho vay đảm bảo công khai đúng đối tượng thụ hưởng từng chương trình tín dụng. Thường xuyên rà soát nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; đồng thời tích cực tuyên truyền vận động người dân địa phương có nguồn vốn nhàn rỗi tham gia gửi tiết kiệm vào NHCSXH tại điểm giao dịch xã tạo nguồn vốn để cho vay tại địa phương; duy trì củng cố duy trì nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì là xã không có nợ quá hạn; thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục  giảm lãi tồn đọng, món vay 03 tháng không hoạt động;  hoàn thành 100% các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng do Ban đại diệu NHCSXH huyện giao.

                                          

Tin liên quan

Tín dụng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện(20/09/2023 5:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(20/09/2023 5:18 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 09/2023(20/09/2023 4:16 CH)

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam triển khai Chương trình hành động...(20/09/2023 4:13 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(03/08/2023 3:53 CH)

Tin mới nhất

Tín dụng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện(20/09/2023 5:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(20/09/2023 5:18 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 09/2023(20/09/2023 4:16 CH)

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam triển khai Chương trình hành động...(20/09/2023 4:13 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(03/08/2023 3:53 CH)