2 người đang online
°

Ban đại diện HĐQT NHCSXHhuyện Thuận Nam tổ chức phiên họp quý II năm 2023

Đăng ngày 25 - 07 - 2023
Lượt xem: 42
100%

Chiều ngày 12/7/2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Thuận Nam tổ chức phiên họp định kỳ quý II và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì cuộc họp.

(Đ/c Nguyễn Thị Xuân Cường - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên họp)

 

Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện cho 2.480 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với số tiền hơn 91 tỷ đồng. Trong đó, có 955 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 162 lao động từ vốn giải quyết việc làm; giải quyết cho gần 990 hộ vay vốn để xây dựng nhà vệ sinh và lắp đặt công trình nước sạch; tiếp tục tạo điều kiện cho 270 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để trang trải chi phí học tập; giúp cho hơn 264 hộ ở các xã thuộc vùng khó khăn vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh; kịp thời tạo điều kiện cho 58 hộ nghèo vùng DTTS&MN được vay vốn chuyển đổi nghề… từ đó tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng, tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng tăng cường; công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội được đẩy mạnh...

 

(Toàn cảnh tại phiên họp)

 

Trong Quý III và những tháng cuối năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Thuận Namtiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Hội đồng quản trị và Ban đại diện HĐQT cấp trên. Chỉ đạo NHCSXH huyện triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch giao, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, chất lượng hoạt động của hệ thống Tổ TK&VV và chất lượng hoạt động tín dụng; Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân chi tiếu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao bổ dung trong năm 2023, chú trọng cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN. Chỉ đạo tổ chức họp xét vay vốn nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo đúng đối tượng theo từng chương trình tín dụng, không để xảy ra tình trang trục lợi chính sách.Có giải pháp đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi của tổ viên thông qua Tổ TK&VV, huy động tiền gửi cá nhân tại Điểm giao dịch xã phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Vận động cán bộ, công chức và xem xét các nguồn quỹ gửi vào NHCSXH huyện.Tập trung chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đến hạn. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác bình xét vay vốn, Ban quản lý các thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác phải tham gia giám sát việc họp xét tại các Tổ TK&VV, đảm bảo các hộ được giới thiệu vay vốn phải đúng đối tượng thụ hưởng, có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có khả năng và chấp hành việc trả nợ...

 

Tin liên quan

Tín dụng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện(20/09/2023 5:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(20/09/2023 5:18 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 09/2023(20/09/2023 4:16 CH)

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam triển khai Chương trình hành động...(20/09/2023 4:13 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(03/08/2023 3:53 CH)

Tin mới nhất

Tín dụng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện(20/09/2023 5:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(20/09/2023 5:18 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 09/2023(20/09/2023 4:16 CH)

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam triển khai Chương trình hành động...(20/09/2023 4:13 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(03/08/2023 3:53 CH)