36 người đang online
°

Kế hoạch tổ chức gặp mặt, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2023

Đăng ngày 25 - 04 - 2023
Lượt xem: 59
100%

 

         Nhằm gặp mặt với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất, sáng kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh liên quan đến các lĩnh vực để phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Ngày 24/4/2023, UBND huyện Thuận Nam ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc tổ chức gặp mặt, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2023.

          Xem chi tiết Kế hoạch tại đây:  130/KH-UBND

 

 


KH 130 UBND huyện - KH gặp mặt DN.pdf

Tin liên quan

Thuận Nam nỗ lực trở thành vùng trọng điểm kinh tế phía Nam của tỉnh(25/11/2023 12:32 CH)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH...(25/10/2023 3:11 CH)

Thuận Nam thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh...(25/10/2023 2:47 CH)

Thuận Nam gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn xã Cà Ná và Phước Diêm(18/10/2023 6:22 CH)

Khởi công dự án Khu đô thị mới đầm Cà Ná tại xã Phước Diêm và Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh...(09/07/2023 4:27 CH)

Tin mới nhất

Thuận Nam nỗ lực trở thành vùng trọng điểm kinh tế phía Nam của tỉnh(25/11/2023 12:32 CH)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH...(25/10/2023 3:11 CH)

Thuận Nam thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh...(25/10/2023 2:47 CH)

Thuận Nam gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn xã Cà Ná và Phước Diêm(18/10/2023 6:22 CH)

Khởi công dự án Khu đô thị mới đầm Cà Ná tại xã Phước Diêm và Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh...(09/07/2023 4:27 CH)