190 người đang online
°

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thuận Nam kiểm tra giám sát tại xã Phước Dinh

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem: 58
100%

Ngày 27/4/2023, Ông Tôn Văn Minh Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành viên BĐD-HĐQT huyện Thuận Nam tổ chức kiểm tra giám sát tại xã Phước Dinh; cùng tham dự có Thường trực Đảng ủy, UBND xã, lãnh đạo các Hội ủy thác, Ban quản lý các thôn và các Tổ TK&VV xã Phước Dinh.

 

Theo báo cáo của UBND xã Phước Dinh tính đến ngày 18/4/2023 tổng dư nợ tín dụng chính sách  tại xã đạt 64.296 triệu đồng, tăng 3.170 triệu đồng; tổng  dư nợ các chương trình tín dụng đạt 64.296 triệu đồng, với 1.888 hộ còn dư nợ, tăng 3.170 triệu đồng so với đầu năm,  tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,2%; chất lượng hoạt động tín dụng xã đạt 97,8 điểm xếp loại tố; huy động tiền gửi thông qua tổ TK&VV đạt 3.169 triệu đồng, tăng 526 triệu đồng so với đầu năm; thường xuyên rà soát lập hồ sơ xử lý nợ đến hạn, nợ rủi ro đầy đủ kịp thời,các hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương chính sách về tín dụng chính sách xã hội nhất là trong triển khai và cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn  một số tồn tại như: Nợ xấu còn 654 triệu đồng chiếm 1,02%, tăng 47 triệu đồng, trong tháng 3/2023 còn 1 tổ TK&VV xếp loại trung bình, lãi tồn đọng còn cao,…

Thời gian đến UBND xã Phước Dinh tiếp tục chỉ đạo cấp Hội ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn quan tâm đến công tác rà soát bình xét cho vay, giải ngân kịp thời các chỉ tiêu nguồn vốn được giao, nhất là cho vay đối với chương trình Hộ nghèo, cho vay Nước sạch vệ sinh môi trường Nông thôn; rà soát, đôn đốc  nâng cao chất lượng tín dụng, giảm lãi tồn đọng món vay 3 tháng không hoạt động, duy trì nâng cao kết quả huy động tiết kiệm dân cư và của Tổ tiết kiệm vay vốn, đôn đốc thu hồi  nợ đến hạn kịp thời,…

Tin liên quan

Tín dụng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện(20/09/2023 5:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(20/09/2023 5:18 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 09/2023(20/09/2023 4:16 CH)

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam triển khai Chương trình hành động...(20/09/2023 4:13 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(03/08/2023 3:53 CH)

Tin mới nhất

Tín dụng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện(20/09/2023 5:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(20/09/2023 5:18 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban tháng 09/2023(20/09/2023 4:16 CH)

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam triển khai Chương trình hành động...(20/09/2023 4:13 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức họp giao ban tháng 08/2023(03/08/2023 3:53 CH)