641 người đang online
°

Thông báo Kết quả chấm thi vòng 1 và thời gian nhận đơn phúc khảo đối với trường hợp thí sinh dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2023

Đăng ngày 27 - 04 - 2023
Lượt xem: 149
100%

 

Xem chi tiết tại đây:

    1. Thông báo số 28/TB-UBND

    2. Phụ lục đính kèm


TB-ket-qua-thi-vong-1-va-nhan-don-phuc-khao-doi-voi-truong-hop-thi-tuyen-cong-chuc-cap-xa-nam-2023.pdf | phụ lục.pdf

Tin liên quan

Thông báo Danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình hành động trước...(15/08/2023 7:29 SA)

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó...(08/07/2023 4:58 CH)

Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2023(07/06/2023 9:16 SA)

Thông báo Thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn vòng 2 và danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm phỏng...(11/05/2023 3:53 CH)

Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc công bố niêm yết công khai kết quả xét tuyển công chức cấp xã...(22/04/2023 9:35 SA)

Tin mới nhất

Thông báo Danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình hành động trước...(15/08/2023 7:29 SA)

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó...(08/07/2023 4:58 CH)

Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2023(07/06/2023 9:16 SA)

Thông báo Thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn vòng 2 và danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm phỏng...(11/05/2023 3:53 CH)

Quyết định số 627/QĐ-UBND về việc công bố niêm yết công khai kết quả xét tuyển công chức cấp xã...(22/04/2023 9:35 SA)