70 người đang online
°

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Đăng ngày 10 - 03 - 2023
Lượt xem: 161
100%

Theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND huyện Thuận Nam. Sáng ngày 08/03/2023, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Thuận Nam phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Theo Luật Đất đai năm 2013 đã thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng và các quy định Hiến pháp năm 2013 về đất đai, tạo hành lang pháp lý trong công tác tổ chức, quản lý, sử dụng đất. Tuy nhiên, qua thực hiện các quy định của Luật Đất đai năm 2013, bên cạnh những ưu điểm thì cũng bộc lộ vướng mắc, bất cập. Chính vì vậy, Chính phủ đặt ra kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 16 Chương, 236 Điều; so với Luật Đất đai năm 2013 là 14 Chương, 212 Điều. (nhiều hơn 2 Chương, 24 Điều). Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần này có 10 điểm mới đó là: 1. Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 2. Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 3. Quy định cụ thể hơn về về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; 4. Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; 5. Quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ đất hoang; 6. Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; 7. Mở rộng đối tượng sử dụng đất nông nghiệp; 8. Quy định về quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích; 9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; 10. Tăng cường thanh tra, kiểm tra khiếu nại liên quan đến đất đai.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung cụ thể như: 1. Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; 2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; 3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 4. Các quy định về thu hồi, trưng dụng đất để đảm bảo công khai, minh bạch, giảm khiếu nại tại Chương VI Dự thảo; 5. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 6. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (chương IX); 7. Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 8. Tài chính về đất đai, giá đất; 9. Chế độ sử dụng các loại đất; 10. Giám sát; thanh tra, kiểm tra; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai sửa đổi, nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Góp ý bổ sung hoàn thiện các chính sách mới để điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong tình hình mới.

Tin liên quan

Bí thư huyện ủy thăm các mô hình Trang trại nông nghiệp tại xã Phước Dinh(23/09/2023 12:31 CH)

Bí thư huyện ủy thăm mô hình Trang trại nông nghiệp tại xã Phước Ninh (15/09/2023 11:23 SA)

Xuất khẩu đá granite đầu tiên sang Singapore(23/08/2023 7:55 CH)

Thông báo số 2924/TB-SCT của Sở Công Thương về vận hành sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận...(29/12/2022 4:22 CH)

UBND Tỉnh Ninh Thuận tổ chức Khởi công dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng...(02/12/2022 1:46 CH)

Tin mới nhất

Bí thư huyện ủy thăm các mô hình Trang trại nông nghiệp tại xã Phước Dinh(23/09/2023 12:31 CH)

Bí thư huyện ủy thăm mô hình Trang trại nông nghiệp tại xã Phước Ninh (15/09/2023 11:23 SA)

Xuất khẩu đá granite đầu tiên sang Singapore(23/08/2023 7:55 CH)

Thông báo số 2924/TB-SCT của Sở Công Thương về vận hành sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận...(29/12/2022 4:22 CH)

UBND Tỉnh Ninh Thuận tổ chức Khởi công dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng...(02/12/2022 1:46 CH)