478 người đang online
°

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng ngày 16 - 02 - 2023
Lượt xem: 233
100%

 

     Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành kèm theo. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cụ thể xem tại các File đính kèm bên dưới:

     1. Kế hoạch số 37/KH-UBND của UBND huyện

     2. Quyết định số 51/QĐ-UBND của UBND tỉnh

     3. Kế hoạch kèm theo Quyết định số 51/QĐ-UBND của UBND tỉnh

     4. Phụ lục I - Đề cương báo cáo tổng hợp ý kiến

     5. Phụ lục II - Một số nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

     6. Phụ lục III - Kế hoạch tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

     7. Dự thảo  Luật đất đai (sửa đổi)

 

 


KE-HOACH-LAY-Y-KIEN-LUAT-DAT-DAI-SUA-DOI 2023.pdf | 1. QĐ 51 UBND tỉnh.pdf | 2. KE HOACH KEM THEO QD 51.pdf | PHU LUC I KEM THEO QD 51(07.02.2023_07h59p47)_signed.pdf | PHU LUC II KEM THEO QD 51(07.02.2023_08h00p05)_signed.pdf | PHU LUC III KEM THEO QD 51(07.02.2023_08h00p22)_signed.pdf | 3. Dự thảo Luật Đất đai.doc
Ý kiến bạn đọc

    Tin liên quan

    Tin mới nhất