36 người đang online
°

Thông báo đấu giá 33 lô đất tại khu tái định cư đồng muối Quán Thẻ 2 thuộc thôn Quán thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam

Đăng ngày 06 - 12 - 2023
Lượt xem: 123
100%

 

Ngày 01/12/2023, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước ban hành Thông báo số 132/TB-VTP về việc Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 33 lô đất tại khu tái định cư đồng muối Quán Thẻ 2 thuộc thôn Quán thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

Xem chi tiết tại các file đính kèm dưới đây:

1. Thông báo số 132/TB-VTP

2. Giấy Xác nhận

3. Bản đồ


TB 132-VTP.pdf | giay xac nhan.pdf | bản đồ.pdf

Tin liên quan

Thông báo số 152/TB-TTPTQĐ về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 22 lô tại Khu dân cư Trung...(20/12/2022 4:53 CH)

Thông báo số 151/TB-TTPTQĐ về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 06 lô tại Điểm dân cư thôn...(20/12/2022 4:52 CH)

Thông báo số 150/TB-TTPTQĐ về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03 lô tại Khu tái định cư...(20/12/2022 4:50 CH)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 22 lô tại Khu dân...(12/12/2022 4:03 CH)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô tại Điểm dân...(11/12/2022 4:11 CH)

Tin mới nhất

Thông báo số 152/TB-TTPTQĐ về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 22 lô tại Khu dân cư Trung...(20/12/2022 4:53 CH)

Thông báo số 151/TB-TTPTQĐ về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 06 lô tại Điểm dân cư thôn...(20/12/2022 4:52 CH)

Thông báo số 150/TB-TTPTQĐ về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03 lô tại Khu tái định cư...(20/12/2022 4:50 CH)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 22 lô tại Khu dân...(12/12/2022 4:03 CH)

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô tại Điểm dân...(11/12/2022 4:11 CH)