20 người đang online
°

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam đẩy nhanh tiến độ giải ngân 24 tỷ đồng nguồn vốn giải quyết việc làm

Đăng ngày 25 - 11 - 2023
Lượt xem: 84
100%

(Ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho khách hàng tại điểm giao dịch xã)

 

Thực hiện Quyết định số 1146/BĐD-NHCSXH ngày 08/11/2023 của Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho người lao động trên địa bàn huyện có vốn đầu tư tạo việc làm trong những tháng cuối năm 2023. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tham mưu kịp thời cho Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giao chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP được giao chỉ tiêu, phân bổ cho các địa phương theo kết quả rà soát nhu cầu về vốn đề nghị xin tăng trưởng để đáp ứng nhu cầu vay vốn cho người lao động.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã trung phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo các Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý các thôn chủ động phối hợp với các Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh việc tổ chức họp tổ bình xét cho vay, hướng dẫn người vay hoàn thiện hồ sơ đề nghị xin vay vốn để có cơ sở tổ chức giải ngân nguồn vốn cho vay kịp thời đến người lao động, đến ngày 16/11/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã trung phối hợp  giải ngân cho khách hàng vay vốn tại 03 xã Phước Ninh, Phước Nam, Phước Diêm và Cà Ná với số tiền giải ngân là 13 tỷ đồng với 241 người lao động được tiếp cận  nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Để hoàn thành giải ngân 24 tỷ đồng chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP được giao, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục trung phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo các Hội đoàn thể nhận ủy thác cơ sở, Ban quản lý các thôn phối hợp với các Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai, tổ chức họp tổ bình xét cho vay hoàn thành chỉ tiêu được Chủ tịch UBND xã giao cho các thôn. Phấn đấu đến ngày 20/12/2023, chỉ tiêu giao tăng trưởng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP sẽ giải ngân hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Để đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích xin vay, các Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý các thôn và các Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, vận động người vay sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, đặc biệt là thường xuyên kiểm tra thực tế, đôn đốc người vay tuân thủ việc sử dụng vốn đúng mục đích đăng ký xin vay, nhằm mục đích phát huy hiệu quả của nguồn vốn mang lại.

 

 

Tin liên quan

Ngân hàng CSXH huyện thăm tặng quà gia đình chính sách 02 xã Phước Minh và xã Phước Dinh (21/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam họp giao ban tháng 01/2024(21/02/2024 11:49 SA)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác ủy thác tín...(02/02/2024 6:03 CH)

Xã Phước Hà tổng kết phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện tín dụng chính...(26/01/2024 6:08 CH)

Uỷ ban nhân dân xã Phước Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2023(26/01/2024 6:05 CH)

Tin mới nhất

Ngân hàng CSXH huyện thăm tặng quà gia đình chính sách 02 xã Phước Minh và xã Phước Dinh (21/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam họp giao ban tháng 01/2024(21/02/2024 11:49 SA)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác ủy thác tín...(02/02/2024 6:03 CH)

Xã Phước Hà tổng kết phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện tín dụng chính...(26/01/2024 6:08 CH)

Uỷ ban nhân dân xã Phước Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2023(26/01/2024 6:05 CH)