25 người đang online
°

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thuận Nam kiểm tra giám sát tại xã Cà Ná

Đăng ngày 21 - 11 - 2023
Lượt xem: 67
100%

Ngày 27/10/2023, Bà Bùi Thị Duyên Hải - Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện, thành viên BĐD-HĐQT huyện Thuận Nam tổ chức kiểm tra giám sát tại xã Cà Ná; cùng tham dự có Thường trực Đảng ủy, UBND xã, lãnh đạo các Hội ủy thác, Ban quản lý các thôn và các Tổ TK&VV xã Cà Ná

(Đ/c Lê Xuân Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã thay mặt UBND xã báo cáo tình hình hoạt hộng đến tháng 10/2023)

 

Theo báo cáo của UBND xã Cà Ná tính đến ngày 16/10/2023 tổng dư nợ tín dụng chính sách  tại xã đạt 39.757 triệu đồng, với 1.092 hộ còn dư nợ, tăng 6.442 triệu đồng so với đầu năm; chất lượng hoạt động tín dụng xã đạt 95,02 điểm xếp loại tốt; huy động tiền gửi thông qua tổ TK&VV đạt 2.647 triệu đồng, tăng 438 triệu đồng so với đầu năm; thường xuyên rà soát lập hồ sơ xử lý nợ đến hạn, nợ rủi ro đầy đủ kịp thời,các hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương chính sách về tín dụng chính sách xã hội nhất là trong triển khai và cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn  một số tồn tại như: Nợ quá hạn tăng 12 triệu đồng;  kết quả thực hiện chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng đạt thấp,…

Thời gian đến UBND xã Cà Ná tiếp tục chỉ đạo cấp Hội ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn quan tâm đến công tác rà soát bình xét cho vay, giải ngân kịp thời các chỉ tiêu nguồn vốn được giao, nhất là cho vay đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; rà soát, đôn đốc  nâng cao chất lượng tín dụng thu hồi 12 triệu đồng nợ quá hạn phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng, giảm lãi tồn đọng món vay 3 tháng không hoạt động, duy trì nâng cao kết quả huy động tiết kiệm dân cư và của Tổ tiết kiệm vay vốn, đôn đốc thu hồi  nợ đến hạn kịp thời,…

 

Tin liên quan

Ngân hàng CSXH huyện thăm tặng quà gia đình chính sách 02 xã Phước Minh và xã Phước Dinh (21/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam họp giao ban tháng 01/2024(21/02/2024 11:49 SA)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác ủy thác tín...(02/02/2024 6:03 CH)

Xã Phước Hà tổng kết phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện tín dụng chính...(26/01/2024 6:08 CH)

Uỷ ban nhân dân xã Phước Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2023(26/01/2024 6:05 CH)

Tin mới nhất

Ngân hàng CSXH huyện thăm tặng quà gia đình chính sách 02 xã Phước Minh và xã Phước Dinh (21/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam họp giao ban tháng 01/2024(21/02/2024 11:49 SA)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác ủy thác tín...(02/02/2024 6:03 CH)

Xã Phước Hà tổng kết phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện tín dụng chính...(26/01/2024 6:08 CH)

Uỷ ban nhân dân xã Phước Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2023(26/01/2024 6:05 CH)