74 người đang online
°

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 21 - 11 - 2023
Lượt xem: 91
100%

Chiều 02/11, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam ( NHCSXH) đã tiến hành giải ngân cho vay chương trình tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

(Ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho Bà Lê Thị Ánh Hồng thôn Nhị Hà 1, xã Nhị Hà)

 

Theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù quy định cụ thể 2 nhóm đối tượng được vay vốn gồm cá nhân là người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

Theo đó Ngân hàng chính sách xã hội  huyện Thuận Nam đã giải ngân cho  bà Trương Thị Ánh Hồng, sinh năm 1967, cư trú tại thôn Nhị Hà 2,  xã Nhị Hà.  Là đại diện hộ gia đình có người chấp hành xong án phạt tù chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, được Uỷ ban nhân dân xã và Công an xã Nhị Hà xác nhận  và giới thiệu cho vay vốn. Theo đó Bà Hồng được vay vốn với số tiền 100 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi heo, thời hạn vay từ 48 tháng, lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo thời điểm hiện tại là 6,6%/năm (0,55%/tháng); thực hiện trả lãi hàng tháng, trả gốc theo phân kỳ 12 tháng/lần.

Trong thời gian tới Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành, Hội đoàn thể nhận uỷ thác các cấp, Uỷ ban nhận dân các xã và các Tổ TK&VV,  đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa tính nhân văn của Chương trình tín dụng chính sách theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg. Đồng thời  căn cứ vào danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn do Uỷ ban nhân dân và Công an các xã, cung cấp; đẩy mạnh triển khai cho vay theo quy định. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, các hội đoàn thể địa phương và lực lượng Công an giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay và thu hồi nợ, đảm bảo chương trình được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

 

 

Tin liên quan

Ngân hàng CSXH huyện thăm tặng quà gia đình chính sách 02 xã Phước Minh và xã Phước Dinh (21/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam họp giao ban tháng 01/2024(21/02/2024 11:49 SA)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác ủy thác tín...(02/02/2024 6:03 CH)

Xã Phước Hà tổng kết phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện tín dụng chính...(26/01/2024 6:08 CH)

Uỷ ban nhân dân xã Phước Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2023(26/01/2024 6:05 CH)

Tin mới nhất

Ngân hàng CSXH huyện thăm tặng quà gia đình chính sách 02 xã Phước Minh và xã Phước Dinh (21/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam họp giao ban tháng 01/2024(21/02/2024 11:49 SA)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác ủy thác tín...(02/02/2024 6:03 CH)

Xã Phước Hà tổng kết phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện tín dụng chính...(26/01/2024 6:08 CH)

Uỷ ban nhân dân xã Phước Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tín dụng chính sách xã hội năm 2023(26/01/2024 6:05 CH)