38 người đang online
°

Huyện ủy Thuận Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XIII)

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
Lượt xem: 106
100%

Sáng ngày 25/10/2023, Huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XIII. Đồng chí Châu Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Ngô Văn Sậy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trương Xuân Vỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Huyện ủy.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Châu Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy báo cáo nhanh những nội dung cơ bản như: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 – 2026, lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Công tác cán bộ; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Trên tinh thần các nội dung của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã được huyện ủy quán triệt. Đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện theo kế hoạch đề ra, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Tin liên quan

Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024(23/11/2023 1:57 CH)

Huyện ủy triển khai nhiệm công tác xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm 2023(16/10/2023 5:41 CH)

Huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện mở rộng nhằm đánh giá kết quả...(07/10/2023 11:17 SA)

Huyện ủy sơ kết công tác Nội chính 9 tháng đầu năm 2023(29/09/2023 5:39 CH)

Bí thư huyện ủy thăm các mô hình Trang trại nông nghiệp tại xã Nhị Hà và Phước Ninh(29/09/2023 1:29 CH)

Tin mới nhất

Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024(23/11/2023 1:57 CH)

Huyện ủy triển khai nhiệm công tác xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm 2023(16/10/2023 5:41 CH)

Huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện mở rộng nhằm đánh giá kết quả...(07/10/2023 11:17 SA)

Huyện ủy sơ kết công tác Nội chính 9 tháng đầu năm 2023(29/09/2023 5:39 CH)

Bí thư huyện ủy thăm các mô hình Trang trại nông nghiệp tại xã Nhị Hà và Phước Ninh(29/09/2023 1:29 CH)