18 người đang online
°

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thuận Nam kiểm tra giám sát tại xã Nhị Hà

Đăng ngày 07 - 10 - 2023
Lượt xem: 57
100%

Ngày 29/9/2023, Ông Phan Ngọc Minh Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thành viên BĐD-HĐQT huyện Thuận Nam tổ chức kiểm tra giám sát tại xã Nhị Hà; cùng tham dự có Thường trực Đảng ủy, UBND xã, lãnh đạo các Hội ủy thác, Ban quản lý các thôn và các Tổ TK&VV xã Nhị Hà

(Đ/c Phan Ngọc Minh - Chủ tịch Hội nông dân huyện,Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo)

 

Theo báo cáo của UBND xã Nhị Hà tính đến ngày 06/09/2023 tổng dư nợ tín dụng chính sách  tại xã đạt 37.169 triệu đồng, với 1.888 hộ còn dư nợ, tăng 1.105 triệu đồng so với đầu năm; chất lượng hoạt động tín dụng xã đạt 97,89 điểm xếp loại tốt; huy động tiền gửi thông qua tổ TK&VV đạt 2.100 triệu đồng, tăng 146 triệu đồng so với đầu năm; thường xuyên rà soát lập hồ sơ xử lý nợ đến hạn, nợ rủi ro đầy đủ kịp thời,các hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương chính sách về tín dụng chính sách xã hội nhất là trong triển khai và cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn  một số tồn tại như: Nợ xấu còn 211 triệu đồng chiếm 0,56%; tăng trưởng tín dụng 09 tháng chỉ đạt 3% thấp hơn bình quân huyện; kết quả thực hiện chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng đạt thấp, nhất là chỉ tiêu thu hồi nợ khoanh mới đạt 7,5% chỉ tiêu giao trong năm,…

Thời gian đến UBND xã Nhị Hà tiếp tục chỉ đạo cấp Hội ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn quan tâm đến công tác rà soát bình xét cho vay, giải ngân kịp thời các chỉ tiêu nguồn vốn được giao, nhất là cho vay đối với chương trình Hộ nghèo, Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; rà soát, đôn đốc  nâng cao chất lượng tín dụng, giảm lãi tồn đọng món vay 3 tháng không hoạt động, duy trì nâng cao kết quả huy động tiết kiệm dân cư và của Tổ tiết kiệm vay vốn, đôn đốc thu hồi  nợ đến hạn kịp thời,…

 

 

Tin liên quan

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam đẩy nhanh tiến độ giải ngân 24 tỷ đồng nguồn vốn giải...(25/11/2023 12:27 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp chức năng “Mua sắm VnShop” trên ứng dụng VBSP SmartBanking(25/11/2023 12:16 CH)

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thuận Nam kiểm tra giám sát tại xã Cà Ná (21/11/2023 8:30 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết...(21/11/2023 8:28 SA)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam họp giao ban quý III...(16/10/2023 8:07 CH)

Tin mới nhất

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam đẩy nhanh tiến độ giải ngân 24 tỷ đồng nguồn vốn giải...(25/11/2023 12:27 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp chức năng “Mua sắm VnShop” trên ứng dụng VBSP SmartBanking(25/11/2023 12:16 CH)

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thuận Nam kiểm tra giám sát tại xã Cà Ná (21/11/2023 8:30 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết...(21/11/2023 8:28 SA)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam họp giao ban quý III...(16/10/2023 8:07 CH)