19 người đang online
°

Huyện ủy triển khai nhiệm công tác xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 16 - 10 - 2023
Lượt xem: 63
100%

Sáng ngày 28/9/2023, huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Sậy – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Trung tâm Chính trị, Công an huyện, Bí thư Đảng ủy các xã.

 

Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn; cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 để cụ thể hóa triển khai thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ trên các lĩnh vực như: Tập trung lãnh đạo thành công Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong toàn Đảng bộ huyện trong giai đoạn 2023- 2025; Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy và các chức danh do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu; Tăng cường bám sát cơ sở theo dõi, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thuận chủ trương đầu tư các dự án đang triển khai trên địa bàn...

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc  huyện ủy cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy; Khẩn trương tham mưu hoàn thành, phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp các phòng ban, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể huyện và các xã. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng trong năm 2023 và những năm tiếp theo; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 208-KH/HU ngày 09/8/2023 về phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong toàn Đảng bộ huyện trong giai đoạn 2023- 2025; Tập trung tham mưu chỉ đạo hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ huyện ủy theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; Quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để tồn đọng đơn thư tố cáo đảng viên và tổ chức đảng thuộc thẩm quyền...

 

Tin liên quan

Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024(23/11/2023 1:57 CH)

Huyện ủy Thuận Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XIII)(25/10/2023 2:59 CH)

Huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện mở rộng nhằm đánh giá kết quả...(07/10/2023 11:17 SA)

Huyện ủy sơ kết công tác Nội chính 9 tháng đầu năm 2023(29/09/2023 5:39 CH)

Bí thư huyện ủy thăm các mô hình Trang trại nông nghiệp tại xã Nhị Hà và Phước Ninh(29/09/2023 1:29 CH)

Tin mới nhất

Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024(23/11/2023 1:57 CH)

Huyện ủy Thuận Nam thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XIII)(25/10/2023 2:59 CH)

Huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện mở rộng nhằm đánh giá kết quả...(07/10/2023 11:17 SA)

Huyện ủy sơ kết công tác Nội chính 9 tháng đầu năm 2023(29/09/2023 5:39 CH)

Bí thư huyện ủy thăm các mô hình Trang trại nông nghiệp tại xã Nhị Hà và Phước Ninh(29/09/2023 1:29 CH)