9 người đang online
°

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 08/2022

Đăng ngày 01 - 08 - 2022
Lượt xem: 21
100%

Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện triển khai một số văn bản tiêu biểu tháng 8 năm 2022

 

1. Ngày 06/6/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Theo đó, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

(Hiện hành, Nghị định 120/2013/NĐ-CP chỉ quy định phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm nên trên).

Đồng thời, bổ sung mức phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ khác so với quy định hiện nay như sau:

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ 02 trường hợp đã quy định nêu trên.

Nghị định 37/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 22/7/2022.

2. Ngày 06/7/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 338/2016/TT-BTC lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Theo đó, thay đổi mức chi soạn thảo đối với Nghị định, Thông tư như sau:

- Nghị định ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 11 triệu đồng/dự thảo văn bản;

(So với hiện hành Thông tư 338/2016/TT-BTC, tăng mức chi từ 7,5 triệu đồng lên 11 triệu đồng)

- Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 6,5 triệu đồng/dự thảo văn bản.

(So với hiện hành, tăng mức chi từ 4,5 triệu đồng lên 6,5 triệu đồng)

- Thông tư ban hành mới hoặc thay thế: mức chi 4,8 triệu đồng/dự thảo văn bản;

(So với hiện hành, tăng mức chi từ 3,2 triệu đồng lên 4,8 triệu đồng)

- Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: mức chi 4 triệu đồng/dự thảo văn bản;

(So với hiện hành, tăng mức chi từ 2,7 triệu đồng lên 4 triệu đồng)

Thông tư 42/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

3. Ngày 21/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công, thân nhân người có công do ngành LĐ-TB&XH quản lý.

Theo đó, các khoản chi trực tiếp cho người thụ hưởng như sau:

- Chi điều dưỡng, phục hồi sức khoẻ tại nhà;

- Chi hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết;

- Trợ cấp ưu đãi giáo dục khi theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học;

- Chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ;

- Chi hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ;

- Chi trợ cấp một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người thừa kế của liệt sĩ; (quy định mới)

- Các khoản chi trợ cấp mai táng, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ;

- Chi tiền ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

- Cấp tiền mua Báo Nhân dân cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945;

- Chi quà tặng của Chủ tịch nước.

Thông tư 44/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2022 và thay thế Thông tư 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018, Thông tư 148/2015/TT-BTC ngày 15/9/2015.

 

 

 

 

Tin liên quan

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 07/2022(07/07/2022 4:26 CH)

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 06/2022(07/07/2022 4:18 CH)

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 05/2022(05/05/2022 2:24 CH)

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2022(05/04/2022 2:18 CH)

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 03/2022(07/03/2022 2:16 CH)

Tin mới nhất

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 07/2022(07/07/2022 4:26 CH)

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 06/2022(07/07/2022 4:18 CH)

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 05/2022(05/05/2022 2:24 CH)

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 04/2022(05/04/2022 2:18 CH)

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 03/2022(07/03/2022 2:16 CH)