44 người đang online
°

Tỉnh ủy kiểm tra Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng ngày 10 - 06 - 2022
Lượt xem: 910
100%

Chiều ngày 08/6/2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Thị Bích Thảo – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Phó đoàn kiểm tra chủ trì làm việc với huyện ủy Thuận Nam về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 99-KH/TU của Tỉnh ủy; Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Cùng tham dự có lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh ủy; đồng chí Trương Xuân Vỹ - Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận huyện ủy và Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện.

(Đ/c Ngô Thị Bích Thảo - TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc)

 

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, nhìn chung đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện có nhận thức sâu sắc hơn về nội dung cơ bản, giá trị to lớn, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, xem đây nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và cấp ủy cấp trên; đến nay nhìn chung việc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI được thực hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã trở thành việc làm quan trọng và thường xuyên, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công vụ và tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng duy trì thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ huyện ủy, gắn với kiểm điểm đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân, với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cầu thị, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế, đã tự soi rọi, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; sau kiểm điểm hầu hết các Tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đơn vị đều xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, sau các đợt thanh tra kiểm tra, kiểm toán. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định, các chuyên đề thực hiện chỉ thị 05- CT/TW hằng chưa sâu kỹ, số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập chưa đạt 100%, số hội viên, đoàn viên quần chúng ưu tú tham gia còn thấp; việc viết bài thu hoạch của một số cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở còn trùng lặp; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu sáng tạo. Việc cụ thể hóa xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Kế hoạch số 99-KH/TU còn chậm so với yêu cầu chỉ đạo của cấp trên…

 

(Đ/c Trương Xuân Vỹ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc)

 

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Phó đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy trong thời gian đến cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 99-KH/TU của Tỉnh ủy; Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và việc triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gắn với việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; tự phê bình và phê bình. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiền phòng, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vụ chính trị trong tình hính mới. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy trình các khâu của công tác cán bộ, nhất là đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ...

 

(Hình ảnh tại buổi làm việc)

 

 

Tin liên quan

Lãnh đạo huyện Thuận Nam thăm các tổ chức Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2023(25/05/2023 10:38 SA)

Thuận Nam tổ chức Hội nghị tập huấn thu thập, cập nhật, chỉnh sữa, tổng hợp thông tin về người...(15/04/2023 5:59 SA)

Hội nghị giao ban công tác phối hợp bảo đảm tình hình an ninh, trật tự vùng giáp ranh giữa huyện...(15/04/2023 6:02 SA)

Phó Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà nhân dịp Tết Ramưwan năm 2023(25/03/2023 5:07 CH)

Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà nhân dịp Tết Ramưwan năm 2023(25/03/2023 5:03 CH)

Tin mới nhất

Lãnh đạo huyện Thuận Nam thăm các tổ chức Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2023(25/05/2023 10:38 SA)

Thuận Nam tổ chức Hội nghị tập huấn thu thập, cập nhật, chỉnh sữa, tổng hợp thông tin về người...(15/04/2023 5:59 SA)

Hội nghị giao ban công tác phối hợp bảo đảm tình hình an ninh, trật tự vùng giáp ranh giữa huyện...(15/04/2023 6:02 SA)

Phó Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà nhân dịp Tết Ramưwan năm 2023(25/03/2023 5:07 CH)

Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà nhân dịp Tết Ramưwan năm 2023(25/03/2023 5:03 CH)