53 người đang online
°

Quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam năm 2022

Đăng ngày 10 - 06 - 2022
Lượt xem: 64
100%

 

Ngày 07/6/2022, UBND huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND về về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam năm 2022. Theo đó có 64 thí sinh trúng tuyển gồm: Cấp mẫu giáo, mầm non: 05 người;  Cấp tiểu học: 47 người (GV cơ bản: 40, Tiếng anh: 06 và tin học: 01) và cấp THCS: 12 người.

 

Xem và tải file tại đây:   Quyết định 1177/QĐ-UBND

 


QĐ 1177 kq tuyen dung vien chuc.pdf

Tin liên quan

Thông báo số 398/TB-UBND về việc sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện(10/06/2022 4:22 CH)

Thông báo số 480/TB-PGDĐT về Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện...(10/06/2022 8:45 SA)

Thông báo Danh sách tham gia đánh giá CTHĐ trước khi xem xét bổ nhiệm Trưởng Phòng Lao động-TBXH,...(13/05/2022 9:12 SA)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam năm 2022(11/04/2022 12:21 CH)

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ...(31/03/2022 12:03 CH)

Tin mới nhất

Thông báo số 398/TB-UBND về việc sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện(10/06/2022 4:22 CH)

Thông báo số 480/TB-PGDĐT về Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện...(10/06/2022 8:45 SA)

Thông báo Danh sách tham gia đánh giá CTHĐ trước khi xem xét bổ nhiệm Trưởng Phòng Lao động-TBXH,...(13/05/2022 9:12 SA)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam năm 2022(11/04/2022 12:21 CH)

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ...(31/03/2022 12:03 CH)