0 người đang online
°

Quyết định số 4354/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Thuận Nam đã được HĐND huyện phê chuẩn

Đăng ngày 31 - 12 - 2021
Lượt xem: 13
100%

 

Xem chi tiết tại đây:  4354/QĐ-UBND


Quyet dinh so 4354 cong khai so lieu du toan nam 2022 da duoc HĐND huyen thong qua.pdf

Tin liên quan

Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý...(17/01/2022 1:46 CH)

Quyết định 4259/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện...(23/12/2021 9:24 SA)

Tin mới nhất

Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý...(17/01/2022 1:46 CH)

Quyết định 4259/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện...(23/12/2021 9:24 SA)

Quyết định số 3466/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện...(10/10/2021 9:21 CH)

Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2020(23/09/2021 9:20 CH)

Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2021(08/07/2021 4:15 SA)