95 người đang online
°

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022

Đăng ngày 05 - 05 - 2022
Lượt xem: 245
100%

 


Lịch tiếp công dân tháng 5-2022.pdf

Tin liên quan

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(31/01/2023 5:40 CH)

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(29/12/2022 1:06 CH)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Quý IV/2022)(30/09/2022 8:20 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022(26/09/2022 7:19 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022(30/08/2022 8:21 SA)

Tin mới nhất

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(31/01/2023 5:40 CH)

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(29/12/2022 1:06 CH)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Quý IV/2022)(30/09/2022 8:20 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022(26/09/2022 7:19 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022(30/08/2022 8:21 SA)