5 người đang online
°

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022

Đăng ngày 04 - 04 - 2022
Lượt xem: 17
100%

 


Lịch tiếp công dân tháng 4-2022.pdf

Tin liên quan

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của Đại biểu HĐND huyện khóa IV(20/05/2022 5:01 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022(05/05/2022 2:13 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022(01/03/2022 2:08 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2022(09/02/2022 8:21 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021(01/11/2021 4:00 CH)

Tin mới nhất

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của Đại biểu HĐND huyện khóa IV(20/05/2022 5:01 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022(05/05/2022 2:13 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022(01/03/2022 2:08 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2022(09/02/2022 8:21 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2021(01/12/2021 4:02 CH)