5 người đang online
°

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của Đại biểu HĐND huyện khóa IV

Đăng ngày 20 - 05 - 2022
Lượt xem: 45
100%

 


TB 11 - Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2022 của HĐND huyện khóa IV.pdf

Tin liên quan

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022(05/05/2022 2:13 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022(04/04/2022 2:12 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022(01/03/2022 2:08 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2022(09/02/2022 8:21 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021(01/11/2021 4:00 CH)

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022(05/05/2022 2:13 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022(04/04/2022 2:12 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022(01/03/2022 2:08 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2022(09/02/2022 8:21 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2021(01/12/2021 4:02 CH)