7 người đang online
°

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tại vòng 1 (vòng kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh năm 2021

Đăng ngày 19 - 10 - 2021
Lượt xem: 27
100%

 

---------------------------------------------------------------------------------------

     Xem chi tiết tại đây:
          1. Thông báo số 04/TB-HĐXTVC.pdf
          2.
Phụ lục kèm theo Thông báo 04/TB-HĐXTVC.xls

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 398/TB-UBND về việc sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện(10/06/2022 4:22 CH)

Thông báo số 480/TB-PGDĐT về Kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện...(10/06/2022 8:45 SA)

Quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào...(10/06/2022 8:30 SA)

Thông báo Danh sách tham gia đánh giá CTHĐ trước khi xem xét bổ nhiệm Trưởng Phòng Lao động-TBXH,...(13/05/2022 9:12 SA)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam năm 2022(11/04/2022 12:21 CH)