5 người đang online
°

Huyện Thuận Nam kiểm tra kế hoạch sản xuất và chuyển đổi cây trồng vụ Hè Thu năm 2021.

Đăng ngày 25 - 06 - 2021
Lượt xem: 71
100%

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, ngày 16/6/2021 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất và chuyển đổi cây trồng vụ Hè thu năm 2021 trên địa bàn huyện. Cùng tham dự có Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trạm Khuyến nông huyện, trạm thủy nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật

 

Qua kiểm tra thực tế tại các vùng sản xuất và chuyển đổi cây trồng vụ Hè thu năm 2021 của các xã Phước Nam, Phước Ninh, Nhị Hà, Phước Hà. Các xã đều có kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2021 gắn với chuyển đổi cây trồng; Tiến độ gieo trồng tính đến ngày 16/6/2021 ước khoản 70% diện tích, trong đó cây lúa: 379 ha/ 530 ha ( tỉ lệ: 71%). Cây hàng năm khác: 185 ha/245 ha ( tỉ lệ: 75,5%); Diện tích chuyển đổi: 89,01 ha/200 ha đạt tỉ lệ: 44,5%, trong đó: Diện tích chuyển đổi trên đất lúa: 22,01 ha; chuyển đổi trên đất khác: 67 ha.

Thời gian tới, các địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất và rà soát lại các vùng đã đăng ký chuyển đổi cây trồng, tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra; phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Hè Thu. Dự kiến thời gian gieo trồng vụ Hè Thu chậm nhất đến ngày 25/6/2021./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2022(18/05/2022 6:03 CH)

UBND huyện Thuận Nam làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(22/04/2022 5:07 CH)

Ủy ban nhân dân huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 và triển khai...(04/03/2022 5:23 CH)

Thuận Nam triển khai Kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng năm 2022(23/02/2022 10:59 SA)

UBND huyện họp nghe báo cáo công tác GPMB tại dự án Đường dây 110kV mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong...(18/02/2022 11:02 SA)