0 người đang online
°

Quyết định 4259/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Thuận Nam

Đăng ngày 23 - 12 - 2021
Lượt xem: 39
100%

 


23.12.2021_QD 4259 -UBND-c.khai DTNS năm 2022.pdf | 23.12.2021_Phụ lục kèm QD 4259 -UBND.xlsx

Tin liên quan

Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý...(17/01/2022 1:46 CH)

Quyết định số 4354/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện...(31/12/2021 1:44 CH)

Tin mới nhất

Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý...(17/01/2022 1:46 CH)

Quyết định số 4354/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện...(31/12/2021 1:44 CH)

Quyết định số 3466/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện...(10/10/2021 9:21 CH)

Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2020(23/09/2021 9:20 CH)

Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2021(08/07/2021 4:15 SA)