51 người đang online
°

Thuận Nam phấn khởi tự tin bước vào năm mới

Đăng ngày 17 - 01 - 2020
Lượt xem: 182
100%

      Năm 2019, cùng với  cả tỉnh, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thuận Nam đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đạt nhiều kết quả, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

 

 Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” đã tạo nên điểm nổi bật của huyện đó là có 14/14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó Thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Năm 2019 thu ngân sách được 75 tỷ so với kế hoạch là 42 tỷ vượt 79% chỉ tiêu kế hoạch (KH) , tăng 105% so với năm 2018. Về kinh tế: Tổng giá trị sản xuất các ngành  đạt 8.820 tỷ đồng/7.040 tỷ đồng vượt 25,3% KH, tăng 33% so với năm 2018. Trong đó Nông- lâm nghiệp, thủy sản chiếm 43,6%; Công nghiệp và xây dựng chiếm 43,4%, thương mại và dịch vụ chiếm 13%. Thu nhập bình quân đầu người 36,3 triệu đồng/năm, tăng 2,6 triệu đồng/người/năm,  vượt 8% so với KH, tăng 14% so với năm 2018;  tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 8.621/2.500 tỷ đồng vượt 245% so với KH, tăng 191% so với năm 2018; giải quyết việc làm mới cho 2.754 lao động/1.620 lao động, tăng 70% chỉ tiêu KH, tăng 69% so với năm 2018, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 422 người, tăng 5,5% kế hoạch, tăng 4% so với năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,91% (theo KH là 1,5-2%).

Một số dự án đầu tư về năng lượng tái tạo trên địa bàn đã đi vào hoạt động như: Điện gió Phước Dinh, Điện  mặt trời Bim 1,2 và 3, Điện mặt trời Nhị Hà,…góp phần giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội  được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác chăm lo cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được quan tâm chu đáo. Đời sống của các tầng lớp nhân dân có bước cải thiện đáng kể, nhiệm vụ quân sự quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết TW 6 khóa XII. Cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục tục được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Bước sang năm 2020 trong bối cảnh tình hình trong nước tiếp tục đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động lên nhiều phương diện, vừa là cơ hội vừa là thách thức cho sự phát triển. Trong tỉnh nền kinh tế có bước phát triển mới, vị thế của tỉnh được nâng lên, các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh và những đột phá trong lĩnh vực kinh tế biển, năng lượng tái tạo, các dự án động lực thay thế được triển khai tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thuận Nam. Đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi để phát triển, đồng thời chủ động lường trước những khó khăn thách thức, trong năm 2020 huyện Thuận Nam sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn đã và đang tiến hành trên địa bàn phấn đấu thực hiện chủ trương phát triển vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam của tỉnh. Trong đó chú trọng phát triển Khu công nghiệp Cà Ná gắn với  cảng biển tổng hợp và điện khí Cà Ná làm tiền đề động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, duy trì và phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế với tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 8.603 tỷ đồng, trong đó nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 40%, Công nghiệp và xây dựng chiếm 45%, thương mại và dịch vụ chiếm 15%, thu nhập bình quân đầu người 37 triệu đồng/năm, thu ngân sách trên địa bàn trên 60 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.520 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho người lao động 1.600 người, đào tạo nghề nông thôn cho 350 người, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%, tỷ lệ dân số  tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%, kết nạp từ 60 đảng viên trở lên,…

Phấn khởi tự tin bước vào năm mới với những kết quả đạt được, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện, toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong huyện Thuận Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 với quyết tâm cao nhất, đưa huyện ta phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa trong năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội huyện đảng bộ lần thứ II đề ra, xây dựng quê hương Thuận Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Năm mới thắng lợi mới.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trang địa phương: Mừng Đảng, Mừng Xuân 2019 huyện Thuận Nam(29/03/2019 2:42 SA)

Phóng sự Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban...(26/05/2017 1:54 SA)

Phóng sự kỷ niệm 25 năm tái thành lập tỉnh Ninh Thuận(01/04/2017 1:48 SA)

Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020(18/07/2015 1:48 SA)