3 người đang online
°

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 13 - 07 - 2020
Lượt xem: 18
100%

 

          Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020. 

          »»  File Văn bản: CV 156 - D.toán NSNN huyện 6 tháng đầu năm 2020.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý...(17/01/2022 1:46 CH)

Quyết định số 4354/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện...(31/12/2021 1:44 CH)

Quyết định 4259/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện...(23/12/2021 9:24 SA)

Quyết định số 3466/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện...(10/10/2021 9:21 CH)

Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2020(23/09/2021 9:20 CH)