385 người đang online
°

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2017.

Đăng ngày 03 - 07 - 2017
Lượt xem: 124
100%

 

Thời gian và thành phận cụ thể như sau:


Xem chi tiết tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2018(26/02/2018 2:15 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018(26/01/2018 2:15 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2018(03/01/2018 2:15 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2017(28/11/2017 2:14 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2017(01/11/2017 2:14 SA)