16 người đang online
°

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2017

Đăng ngày 03 - 03 - 2017
Lượt xem: 117
100%

 

Thời gian và thành phần cụ thể như sau:Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 03 năm 2018(26/02/2018 2:15 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2018(26/01/2018 2:15 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2018(03/01/2018 2:15 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2017(28/11/2017 2:14 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2017(01/11/2017 2:14 SA)