1 người đang online
°

Thuận Nam: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đăng ngày 17 - 05 - 2016
Lượt xem: 33
100%

Ngày 16-5, Huyện ủy Thuận Nam tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2011-2016) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

 
Lãnh đạo Huyện ủy Thuận Nam tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân
đã có thành tích xuất sắc qua 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Thuận Nam thực hiện nghiêm túc, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc đăng ký “Học và làm theo Bác” được các tổ chức cơ sở Đảng nghiêm túc thực hiện; 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Bác.Trong 5 năm, đã có 28 tập thể, 48 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, huyện Thuận Nam tiếp tục chú trọng lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nền nếp. Mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác; cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải nêu gương thật sự tiêu biểu về đạo đức, lối sống để cấp dưới và nhân dân noi theo. Cấp ủy các cấp gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Dịp này, Huyện ủy Thuận Nam đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc qua  5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Nam Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ I – năm 2020(24/06/2020 3:41 SA)

Thuận Nam tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây – Nhớ ơn Bác Hồ” năm 2016.(22/02/2016 1:06 SA)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2015) và giải...(19/03/2015 12:32 SA)

Hướng dẫn việc học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương...(19/03/2015 12:32 SA)

Chương trình công tác của Bộ phận giúp việc huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm...(19/03/2015 12:32 SA)