9 người đang online
°

Thông báo bán đấu giá Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện NinhPhước; Khu đất tại tuyến QL 1A huyện Thuận Nam; 03 cơ sở nhà.

Đăng ngày 17 - 01 - 2016
Lượt xem: 26
100%

</p>

 

I/ Tài sản bán đấu giá:

1/ Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại:

- Diện tích: 6.425 m2 (Đất sản xuất phi nông nghiệp)

- Đơn giá: 3.168.000 đồng /m2

- Giá khởi điểm: 20.354.400.000 đồng

- Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất: 1.400.000.000 đồng

- Bước giá vòng thứ nhất (3%) giá trị khu đất: 600.000.000 đồng

2/ Khu đất tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn giáp địa phận xã Phước Nam đến địa phận xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

- Diện tích: 2.029 m2

- Đơn giá: 360.000 đồng/m2

         - Giá khởi điểm: 730.440.000 đồng

         - Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất (làm tròn số): 51.130.000 đồng

         - Bước giá (3%) giá trị khu đất (làm tròn số): 21.900.000 đồng

         3/ Khu đất tại tuyến Quốc lộ 1A, đoạn giáp cầu Phú Quý đến địa phận thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

- Diện tích: 4.000 m2

- Đơn giá: 530.000 đồng/m2

         - Giá khởi điểm: 2.120.000.000 đồng

         - Tiền đặt trước (7%) giá trị khu đất: 148.400.000 đồng

         - Bước giá (3%) giá trị khu đất: 63.600.000 đồng

4/ 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố PR-TC quản lý.

Số TT

Số hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đ/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng) (7%)

Bước giá (đồng) (3%)

1

Lô đất trường Mẫu giáo Nhơn Hội, vị trí mặt đường QL 27, thửa đất số 175, BĐĐC số 11-b, phường Đô Vinh (07 lô)

-Lô số 1

-Lô số 2

-Lô số 3

-Lô số 4

-Lô số 5

-Lô số 6

-Lô số 7

 

 

 

 

 

166,7

128

146,3

140,9

135,4

130

137,5

 

 

 

 

 

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

 

 

 

 

 

225.045.000

172.800.000

197.505.000

190.215.000

182.790.000

175.500.000

185.625.000

 

 

 

 

 

15.800.000

12.100.000

13.850.000

13.400.000

12.800.000

12.300.000

13.000.000

 

 

 

 

 

6.800.000

5.200.000

6.000.000

5.700.000

5.500.000

5.300.000

     5.600.000

2

Lô đất trường mẫu giáo Đài sơn (cũ), vị trí mặt đường Thống Nhất, thửa đất số 160, tờ bản đồ địa chính 2-c, phường Đài Sơn, TP. Phan rang

 

566,45

 

8.000.000

 

4.531.600.000

 

317.200.000

 

135.948.000

3

Trụ sở làm việc Phòng Tài chính Kế hoạch (cũ), vị trí mặt đường Cao Bá Quát, thuộc thửa đất số 75 ( đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 2-(13), phường Thanh Sơn

- Giá trị đất

-Giá trị tài sản trên đất

 

 

 

 

 

 

 

396,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.810.066.000

2.500.750.000

1.309.316.000

 

 

 

 

 

 

266.700.000

 

 

 

 

 

 

114.300.000

 

 

      II/ Thời gian đăng ký và tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian đăng ký đấu giá: kể từ ngày 30/12/2014 đến hết 11 giờ ngày 28/01/2015.

            - Khách hàng được rút lại hồ sơ đăng ký đấu giá chậm nhất trước 11 giờ ngày 28/01/2015.

            - Thời gian tổ chức bán đấu giá:                        

         + 03 cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang-Tháp chàm quản lý: tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 29/01/2015.

         + Các Khu đất của huyện Thuận Nam và huyện Ninh Phước: vào lúc 08 giờ, ngày 29/01/2015.

          + Khu đất tại góc phía Đông Nam đường Bùi Thị Xuân-Nguyễn Chích (khu quy hoạch D7-D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan rang-Tháp chàm: tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 30/01/2015.

 

Xem chi tiết TB4180.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.(11/04/2018 2:17 SA)

Bảng giá các loại đất kỳ 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.(17/02/2016 1:05 SA)

Giá đất tại đường quy họach 28- Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam(18/08/2014 12:16 SA)

Giá đất tại khu dân cư thuộc Trung tâm cụm xã Nhị Hà và khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lỡ...(18/08/2014 12:16 SA)

Quy định giá đất ở tại khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lỡ thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh,...(08/05/2014 12:07 SA)