26 người đang online
°

Thông báo về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc

Đăng ngày 06 - 10 - 2015
Lượt xem: 150
100%

</p>

 

Nội dung như sau:
    Hủy bỏ chủ trương, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc tại cảng Cà Ná mở rộng, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc.
     Lý do: Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc có văn bản số 09/CV-TVC ngày 20 tháng 8 năm 2015 thông báo không tiếp tục thực hiện dự án và hoàn trả dự án.
     Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.
     Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc theo đúng quy định.
     Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khai thác các cảng cá rà soát, thu hồi các văn bản liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và các vấn đề liên quan đến dự án Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tân Việt Úc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Úc theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đính kèm văn bản số 3844/UBND-KTN.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định số 336/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa...(28/06/2022 4:19 CH)

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CÁT XÂY DỰNG TẠI LÔ B3-2,...(21/06/2022 10:00 SA)

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án “Nạo vét cảng cá Cà Ná" tại xã Cà Ná, huyện...(26/05/2022 9:27 SA)

Thông báo Phát hành và nộp hồ sơ đăng ký lựa chọn Doanh nghiệp thực hiện dự án: Nạo vét khơi...(18/03/2022 12:27 CH)

Quyết định số 549/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới...(03/11/2021 9:22 CH)