Quyết định số 01/QĐ-TTCH về ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thuận Nam

          Ngày 08/9/2021, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTCH về ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thuận Nam.
           Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 01/QĐ-TTCH.pdf

Hải Đăng