Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức họp giao ban tháng 10/2023

Sáng ngày 05/10/2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức hội nghị giao ban tháng 10 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cúc - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Thuận và toàn bộ lãnh đạo và Cán bộ NHCSXH huyện.

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Quyến – Phó Giám đốc Phòng GD NHCSXH huyện báo  cáo kết quả hoạt động tháng 9 và lũy kế kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm tại đơn vị. Trong 9 tháng đầu năm 2023, NHCSXH huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban đại diện NHCSXH huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; đến tháng 9 tham mưu nhận 1.000 triệu đồng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao trong năm 2023 và tham mưu báo cáo HĐND huyện, UBND huyện bố trí nguồn vốn uỷ thác địa phương năm 2024, tổ chức giải ngân chỉ tiêu tín dụng giao năm 2023, phối hợp rà soát hoàn thiện trình hồ sơ xử lý nợ rủi ro 2 đợt với  25 món vay với số tiền 712 triệu đồng, thực hiện công tập huấn cho 100% ban quản lý tổ TK&VV và hội ủy thác cơ sở, thực hiện công tác kiểm tra giám sát nội bộ theo kế hoạch, phụ vụ tốt đoàn kiểm tra nội bộ NHCSXH tỉnh và đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND huyện,... Kết quả đạt được như sau: Lũy kế doanh số cho vay 9 tháng  đạt 122.167 triệu đồng/3.170 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ là 71.939 triệu đồng; tổng dư nợ đến 30/9/2023 đạt 410.713 triệu đồng, tăng 50.228 triệu đồng, tỷ lệ 13,93%; chất lượng tín dụng duy trì ổn định, nợ xấu 2.235 triệu đồng chiếm 0,55%; thực hiện kiểm tra nội bộ tại 08 xã; công tác truyền thông, được quan tâm và thực hiện đầy đủ nghiêm túc;  công tác trật tự, an ninh, an toàn về con người, tài sản luôn được đảm bảo,…

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Cúc - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho NHCSXH huyện trong thời gian tới như sau: Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; báo cáo HĐND,  UBND huyện tiếp tục quan tâm bố trí nguồn ngân sách địa phương năm 2024, rà soát  tập trung giải ngân các chương trình tín dụng, tập trung phối hợp rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình học sinh sinh viên và cho vay nhà ở xã hội; phối hợp triển khai cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Chính phủ; Quyết định 54/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2023 của HĐQT về quy định gia hạn nợ trong hệ thống NHCSXH;  tiếp tục rà soát đôn đốc xử lý nợ đến hạn kịp thời; kiểm soát kết quả huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân và huy động thông qua tổ TK&VV; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể ủy thác nâng cao chất lượng tín dụng và kết quả thu lãi nhất là tại một số xã có chất lượng tín dụng thấp chưa ổn định; tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ kiêm nhiệm; triển khai đến khách hàng dịch vụ Mobile Banking, tổ chức rà soát chỉnh sửa thông tin CCCD của các khách hàng có ngày sinh, ngày cấp là 01 tháng 01, cập nhật thông tin CCCD cho các khách hàng chưa đổi CCCD,…

 

 

Quyến phạm - NHCSXH