UBND Tỉnh Ninh Thuận tổ chức Khởi công dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná tại xã Phước Minh

Sáng ngày 02/12/2022, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức khởi công dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná với tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng từ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 14,7 km (chưa bao gồm đoạn kết nối cảng biển - đoạn cuối).Trong đó, điểm đầu Km0+00 tại nút giao cao tốc Bắc–Nam với đường tỉnh 709 (thuộc xã Nhị Hà 3, huyện Thuận Nam), sau đó tuyến sẽ đi về phía Đông Nam khoảng 9,8 km để giao cắt với Quốc lộ 1A (tại Km 1578+900); điểm cuối tại K14+795,5 giáp ranh với Khu công nghiệp Cà Ná (thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuân Nam).

Dự án được phân chia thành 2 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 là đoạn nối từ đường cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 1 dài khoảng 10,14 km được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương 370 tỷ đồng và ngân sách địa phương 281,28 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 từ Quốc lộ 1 đến giáp ranh giới (đầu) khu công nghiệp Cà Ná dài khoảng 4,66 km được đầu tư chủ yếu bằng nguồn vốn của nhà tài trợ (ngân sách địa phương là 37,762 tỷ đồng). Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Huyện Thuận Nam được xem là vùng kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh Ninh Thuận, có vị trí, vai trò rất quan trọng và nhiều tiềm năng, lợi thế để tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là phát triển năng lượng tái tạo, cảng biển, điện khí, dịch vụ logictics, kinh tế biển, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, … Đầu tư dự án nhằm định hướng phát triển có tính đột phá, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của vùng, huy động cao nhất các nguồn lực để phát triển nhanh gắn liền với tăng trưởng xanh, góp phần giải phóng hàng hóa cập cảng, mở rộng kết nối giao thông trên đường bộ được thông suốt giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và trong khu vực. Sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ kết nối cao tốc bắc - nam với Quốc lộ 1 và Khu công nghiệp Cà Ná; Cảng biển tổng hợp Cà Ná; Khu tổ hợp điện khí LNG để vận chuyển một lượng rất lớn hàng hóa từ các khu vực Đông Nam Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh lân cận cũng như các tỉnh, thành phố cả nước với cảng biển tổng hợp Cà Ná để phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh nói riêng và của cả tỉnh Ninh Thuận nói chung.

 

Huy Vũ