Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Nam tổ chức 228 đợt truy quét chống phá rừng

Năm 2022, Hạt kiểm Lâm huyện tổ chức truy quét chống phá rừng 228 đợt/2.239 lượt người tham gia tập trung tại các khu vực và tuyến đường trọng điểm; qua truy quét đã phát hiện bắt giữ 43 vụ vi phạm trong đó đã xử lý 22 vụ gồm: 19 vụ có chủ và 03 vụ vắng chủ. Tồn 21 vụ vắng chủ. Tịch thu Lâm sản, tang vật, phương tiện gồm: Cây cảnh 188 cây các loại; Nhánh huyết giác 05;Than hầm: 217kg; Phương tiện: 04 chiếc xe Môtô, thu nộp ngân sách 135.800.000 đồng; tổ chức kiểm tra 6 hộ kinh doanh mua bán cây cảnh trên địa bàn xã Phước Minh.

Ngoài ra, Hạt kiểm lâm huyện còn  tổ chức bảo vệ chăm sóc rừng trồng năm thứ 2 năm thứ 4 là 1707 ha; Trồng bổ sung năm thứ 2 là 300 ha, năm thứ 5 là 400 ha; trồng rừng với diện tích 60 ha. Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng: 41,6%.

Vân Lê